Jak na TSP - Analytické myšlení - Sylogismy

Sylogismy
0% hotovo
V příkladech této kapitoly budeme pracovat s množinami, jejichž vzájemné vztahy budou vyjádřeny pomocí kvantifikovaných výroků.

  • Úvod

Sestavili jsme pro vás unikátní videokurz, který vám pomůže s vaší přípravou na přijímčky Masarykovy univerzity. Čekají na vás desítky hodin výukových videomateriálů a mnoho dalších užitečných podkladů. Nabyté znalosti si můžete prověřovat procházením kvízů. Pomocí statistik můžete sledovat, jak se v jednotlivých oblastech lepšíte, případně se můžete porovnávat s dalšími studenty. Svůj výsledek také můžete sdílet například na Facebooku a pochlubit se tak vašim přátelům.

Kurz nemáte koupený (nebo jen nejste přihlášen/a), máte tedy přístup pouze k omezené části kurzu.

Koupit kurz

Teorie

Při správném uvažování lze příklady na sylogismy často vyřešit z hlavy během několika málo sekund. Pokud si na to však netroufáte a chcete mít jistotu správného výsledku, existuje postup, pomocí kterého můžete příklady řešit přehledně pomocí Vennových diagramů.

1. Zaznačení zadání do Vennova diagramu

Mějme příklad:

Nakreslíme si tedy Vennův diagram pro 3 množiny, které vystupují v příkladu (Stromy - S, Objekty s jehličím - J, Rostliny - R)

Pravidla zápisu

Rozložení množin ve Vennově diagramu nám rozdělil plochu na 8 oblastí. Na základě dvou vět ze zadání označíme některé z oblastí následujícím způsobem:

Oblast necháme prázdnou:

Pokud oblast nevyšrafujeme, ani do ní nezaznamenáme křížek, znamená to, že o této oblasti nevíme nic - to znamená, že musíme počítat se všemi možnostmi: tj. že v oblasti se může nacházet nějaký prvek i nemusí.

Oblast vyšrafujeme:

Pokud oblast vyšrafujeme, říkáme tím, že se v ní rozhodně žádný prvek nenachází.

Do oblasti zaznamenáme křížek:

Pokud do oblasti zaznamenáme křížek, říkáme tím, že se v ní určitě nějaký prvek nachází.

Zaznačení vět do diagramu podle stanovených pravidel

Při zaznamenávání pravidel do diagramu je lepší začít větou s obecným kvantifikátorem tj. "Je-li něco strom, tak je to rostlinou." (Uvědomte si, že věta říká to samé jako - "Všechny stromy jsou rostlinami").

Nyní víme, že pokud je něco strom, tak je to rostlinou (neboli, že všechny stromy jsou rostlinami) - to znamená, že nemůže existovat strom, který by rostlinou nebyl. A to je právě to, co můžeme zaznačit do našeho diagramu:

Další věta říká: "Nějaký strom nemá jehličí." Víme tedy, že určitě existuje alespoň jeden strom, který nemá jehličí - což opět můžeme zaznačit do našeho diagramu:

Nyní již máme zaznačeno vše potřebné, abychom mohli z nabízených možností určit tu správnou.

2. Čtení v diagramu a určení správné odpovědi

Abychom se mohli odkazovat na jednotlivé oblasti, pojmenujeme si je pomocí písmenek a-h:

Procházejme tedy jednotlivé možnosti:

A) Něco, co je rostlinou, nemá jehličí.

Aby tato věta byla správně, je potřeba, aby byl zaznačený křížek v oblasti d nebo g. Jelikož, je křížek právě v oblasti d, je tato možnost správnou odpovědí.

B) Je-li něco rostlinou, tak to nemá jehličí.

Aby tato věta byla správně, je potřeba aby oblasti ef byly prázdné (vyšrafované).

C) Je-li něco rostlinou, tak to má jehličí.

Aby tato věta byla správně, je potřeba aby oblasti d i g byly prázdné (vyšrafované).

D) Něco, co je rostlinou, má jehličí.

Aby tato věta byla správně, je potřeba, aby byl zaznačený křížek v oblasti e nebo f

E) Nelze jednoznačně rozhodnout.

Již víme, že správnou odpovědí je možnost A), tedy lze jednoznačně rozhodnout.

Číst více

Procvičovací kvíz

Procvičit kurz
Sylogismy

Diskuze

Zatím žádný komentář
Reagovat na celek

Veškerá zadání úloh TSP jsou duševním vlastnictvím Masarykovy univerzity a jsou užita na základě licence poskytnuté Masarykovou univerzitou. Veškeré vysvětlující komentáře a doprovodné texty k jednotlivým úlohám jsou produktem autora kurzu a Masarykova univerzita nezaručuje jejich správnost.

Masarykova univerzita nabízí uchazečům o studium zdarma stažení všech dosavadních variant TSP i s klíčem správných odpovědí, včetně e-learningového kurzu, na adrese http://muni.cz/tsp, kde mohou uchazeči o studium rovněž nalézt odkazy i na další služby poskytované Masarykovou univerzitou - Diskusní fórum pro uchazeče, Interaktivní online TSP, Často kladené dotazy, aj.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace