Soutěž o 3 kryty s vlastním motivem v hodnotě 499 Kč

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané o 3 kryty s vlastním designem v hodnotě 499,- Kč dle vlastního výběru od e-shopu https://estra-telefony.cz (dále jen „Soutěž“) je Martin Skyba, trvale bytem Trýbova 527/2 602 00 Brno, IČ: 03641601, zapsán dne 12. 12. 2014 v Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna (dále jako „Pořadatel“).

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 20. 3. 2018 do 20. 4. 2018

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), která je starší 15 let a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“).

3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).

4. Pravidla soutěže

4.1 Do soutěže se může zapojit kdokoli, kdo se registruje na webu https://www.esperto.cz a vyplní zejména jméno a příjmení a platnou emailovou adresu a projde náhodně generovaný kvíz se Sylogismy.

4.2 Kvíz je možné spustit jedním účastníkem i opakovaně.

4.3 Vyhlášení výherce proběhne dne 21. 4. 2018 na internetových stránkách provozovatele https://www.esperto.cz.

4.4 Výhercem ceny se stanou Účastníci s nejvíce dosaženými body. V případě shodného bodového hodnocení, je rozhodující čas, za který byl kvíz vykonán. Pokud i tento čas bude shodný, rozhoduje čas spuštění kvízu (kvíz spuštěný dříve se umístí lépe). Podle tohoto kritéria jsou Účastníci řazeni již v průběhu a mohou kontrolovat svoji šanci na výhru.

4.5 Vyhrát může Účastník v rámci soutěže pouze jednou. V případě anonymního uživatele nebo Účastníka, který již výhru získal, bude výhra předána dalšímu v pořadí.

5. Výhra a podmínky získání výhry

5.1 Výhrou je 3x kryt s vlastním motivem dle vlastního výběru v e-shopu https://extra-telefony.cz/261-vlastni-kryty-s-fotografii-textem-a-obaly-s-vlastnim-stylem

5.2 Výherce bude vybrán podle postupu uvedeném v bodě 4.4.

5.3 Výherce bude kontaktován na e-mail uvedený při registraci a pod svoji přezdívkou uveden na internetovém portále Provozovatele.

5.4 Provozovatel je oprávněn zveřejnit přezdívky uživatelů, kteří získali výhry a výherní žebříček 10 nejlepších Účastníků na sociálních sítích a svých webových stránkách.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Provozovateli soutěže dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – Nickname, Jméno a příjmení a e-mail, které budou získány v rámci soutěže (dále jen “Údaje”), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele nebo elektronicky na e-mailové adrese info@esperto.cz. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 20. 3. 2018

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace